Välkommen till Mungasjöns samfällighetsförening

Framtidsgruppen

På årsmötet utlystes frivilliga att ta tag i arbetet med att utarbeta en ny detaljplan för området. Resultatet är att Framtidsgruppen har bildats och nu påbörjat arbetet.
 

Det är viktigt för oss i Framtidsgruppen att ta fram en plan som representerar era synpunkter, därför hoppas vi på en kommunikativ framtid.

Nedan kommer ni att finna dokument som publiceras från framtidsgruppen.

 

Med vänlig hälsning

Sara Bäckman - Lisa Enochson

För kontakt nås vi här:
 

På mejl: mungaframtidsgrupp@gmail.com