Välkommen till Mungasjöns samfällighetsförening

INFORMATION 2017 FÖR MUNGASJÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Brutna länkar är klickbara i texten nedan

MEDLEMSAVGIFTEN för 2018 är 3000 kronor för fastboende och 1500 kronor för fritidsboende.

Avgiften för obebyggda tomter är 300 kronor.

Inbetalningsinformation skickas ut tillsammans med medlemsinformationen i April. Om man inte fått informationen eller om det har försvunnit på något sätt så ska pengarna betalas in på bankgiro nr: 5399-6435, till Mungasjöns Samfällighetsförening. Skriv om det gäller fastighet på Sjöbo eller Åbylund + fastighetsbeteckning, och namn och adress på avsändaren.

FÖRSÄLJNING, NAMN- ELLER ADRESSÄNDRING

Ska anmälas via e-mail till: staudingergun@gmail.com Överlåtelsedatum och uppgifter gällande ny ägare ska anmälas av säljaren. Registrerad ägare, i Lantmäteriets register, per den 31/12 ansvarar för att avgiften blir betald senast den 30/4. Avgiftens storlek beslutas på årsstämman i slutet av mars. Har överlåtelse skett mellan 1 jan och 30 april är det fortfarande säljarens ansvar att betala in avgiften och denne får sedan göra upp med köparen om ersättning.

ANDELSTALEN

r fastigheterna stäms av den 31 / 12

MOTIONER 

Till årsmötet måste vara inlämnade till styrelsen senast den 31 december.

FÖRSLAGSLÅDOR 

Finns uppsatta intill orienteringstavlorna vid de båda infarterna till området. Kom gärna med idéer till styrelsen. Du kan givetvis också skicka e-mail till:  mungainfo@gmail.com.

HASTIGHETEN PÅ VÅRA VÄGAR

ALLA våra vägar inom området är enligt Länsstyrelsebeslut 30 km i timmen. Respektera detta för allas vår säkerhet och trevnad.

VÄGARNA

Kontakta Johnny Andersson angående allt som har med vägarna att göra, t. ex. plogning, sandning eller grusning. Johnnys tel.nr: 073-3376986.

SANDLÅDORNA

Finns uppställda inom området får användas för att hjälpa till med sandningen där det behövs.

TRAKTOR 

Med förare kan, när det finns ledig tid hyras av fastighetsägare i Munga. Kostnaden är 400 kronor per påbörjad timme. Beställes genom Lisa, tel. nr: 070-2505359

ELDNING PÅ EGEN TOMT

Är bara tillåtet veckorna 16, 17, 18 på våren samt veckorna 40, 41, 42 under hösten. Eldning på allmänningarna får aldrig ske.

IDÈELLT ARBETE

Kan t.ex. vara när man sköter området mellan egen tomtgräns och väg. Ser du något som behöver göras och vill hjälpa till, ta kontakt med respektive områdesansvarig. Om du rent allmänt vill hjälpa till i föreningen, kontakta då Lisa Enochson, tel: 070-2505359.  OBS!! Du som vill arbeta i frivilliggruppen kan anmäla mejladress / mobilnummer till Johan Eriksson, via mungainfo@gmail.com, alt. tel.nr: 0760-510182. 

PARKERING VID BADET

Är förbjuden. Parkeringsplats finns vid dansbanan.

BADPLATSEN

Besök gärna badet i sommar. Lämna djur och fiskespö hemma, båda företeelserna är förbjudna vid badet. Hundägare kan dock bada sina hundar vid en klipphäll som ligger ca: 100 meter till höger om badplatsen.

ARBETE ÅT FÖRENINGEN 

På uppdrag av styrelsen, betalas med 150 kr. minus skatt per timme.

FRÅGOR UNDER ÅRET

Styrelsen har möte ungefär en gång per månad. Finns frågor angående området kan dessa lämnas antingen i förslagslådorna, till hemsidan, eller skriftligt till styrelsen så ska vi svara så fort vi kan.

AVVERKNING AV TRÄD

ÅBYLUNDSSIDAN, kontakta Gunnar Andersson, tel: 070-6204558,  SJÖBOSIDAN, kontakta Leif Ramstad, och se "regler för avverkning av träd på samfällighetens mark".

Detta gäller avverkning på allmänna markytor i Munga, på egen tomt gör varje fastighetsägare naturligtvis som han eller hon själv vill vad gäller avverkning av träd.

VILTFRÅGOR INOM OMRÅDET

Kontakta Gunnar Andersson, tel: 070-6204558, alt. Torbjörn Larsson, tel: 070-8188100

 

Övrigt

Om man önskar testa kvalitén på sitt vatten kan man kontakta ALcontrol AB på tel: 013-254900, alternativt gå in på alcontrols hemsida, där man kan beställa material för provtagning samt få information om var man lämnar in provet.

 

Tömning av slutna avloppstankar och slamavskiljare utförs av Vafab Miljö, 

 

 

Läs mer om avlopp på Västerås stads hemsida.

 

KOMMUNIKATIONER

 

De allmänna kommunikationerna år få, en är busslinje 569 som går mellan Sala och Västerås, möjlighet finns också att åka med skolbussen till Skultuna, vardagar på skoltider. Därifrån kan man sen ta busslinje 21 in mot stan.

 

SKOLOR, BARNOMSORG

 

De två närmsta skolorna är Romfartunaskolan, en kommunal skola med förskoleklass till år 3, och Olympicaskolan i Haraker, nu mera endast med förskoleklass. Båda skolorna ligger ca: 5km. från Munga. I Skultuna ligger Persboskolan, med årskurs 5-9, ca 10 km. från Munga.