Välkommen till Mungasjöns samfällighetsförening

Här kommer vi allt eftersom lägga ut aktuell information om den kommande VA-entrepenaden.

 

Information från Mälarenergi

2018-03-12

Framdragning

 2017-08-30

Framdragning

 2017-06-19

Möte med VAFAB

2017-04-21

Framdragning

2017-04-18

Info grävning granitvägen

2017-03-27 

Framdragning

2017-02-10

Framdragning

2017-01-19

Markupplåtelseavtal IP-only (Pdf)

2016-12-30

Karta framdrift (Pdf)

2016-12-20

Presentation VA-bygget (Pdf)

 

2016-09-09

Markupplåtelseavtal (PDF)

 

2016-07-11

Läget med Mälarenergi (PDF)

 

2016-06-23

Infobrev från Mälarenergi (PDF)

Karta pumpstn (PDF)

2016-02-23:

Projektörerna har nu projekterat större delen av VA-anläggningarna i Munga.

 Nedan bifogas kartor i PDF som visar pumpstationers projekterade läge samt information om typutförande av pumpstationer.

Karta pumpstationer Munga (PDF)

Pumpstation typutförande Munga (PDF)