Välkommen till Mungasjöns samfällighetsförening

Munga är sedan våren 2012 med i grannsamverkan, som innebär att alla boende i Munga genom uppmärksamhet och samarbete tillsammans jobbar för att förebygga brott inom området.

 

Läs mer på grannsamverkans hemsida, klicka här.

Om du tror att du ser ett pågående brott i området, ring 112 och ett ombud.

Observerar du skumma aktiviteter som än så länge inte verkar vara pågående brott, så ring i första hand kontaktombud .

 

Kontaktombud: Lennart Johansson, tel: 0703-166081 eller 021-63196

Kontaktombud: Georg Zandstra, tel: 070-2515822

Kontaktombud: Hans Norling tel: 0704879088

INDELNING AV ANSVARSOMRÅDEN:

Lennart Johansson: Gnejs-, Sjöbo-, Fältspats-, Glimmer-, Gråstens-, Uggelstens-, och Skiffervägen.

Vakant Pimpstens-, Kisel-, Malm-, och Kvartsvägen.

George Zandstra: Sandstens-, Granit-, och Täljstensvägen.

Hans Norling: Kalkstens-, Porfyr-, och Borgvägen.