Välkommen till Mungasjöns samfällighetsförening

REVISORER:

Elisabeth Talvitie elisabeth.talvitie@riksbyggen.se

Lars Lindström, Tel: 070-3797817, mail: larshlindstrom@tele2.se

REVISORSUPPLEANTER:

Mattias Jahn

Ove Johansson

 

VALBEREDNINGEN:

Marianne Strömbäck(sammankallande)

Rolf Andersson

Timur Önener