Välkommen till Mungasjöns samfällighetsförening

STYRELSEN 2019:

 

 

Tel/mail

Ansvar

Ordförande:

 

 

Lisa Enochson

070-2505359

 Ordförande

Ledamöter

 

 

Daniel Anteskog Adler

mungainfo@gmail.com

Vice ordförande, Sekreterare

Johan Eriksson

076-1102657

Vägar och diken

Leif Ramstad

 mungainfo@gmail.com

Skogen & grönområden

Gun Staudinger

070-4288790

Kassör

Katarina Mungsgård

mungainfo@gmail.com

Vägar & diken

Petra Lönning

mungainfo@gmail.com

Badet, lekparken, stigar & vattentapp. Hemsida.

Suppleanter

 

 

Per Jonsson

Sms: 070-248 78 02

 Vintervägar

Daniel Wikström

mungainfo@gmail.com

 Traktorgarage