Välkommen till Mungasjöns samfällighetsförening

Frivillig-grupp för idéellt arbete i föreningen

Uppdatering pågår av gruppen för idéella arbetsinsatser i Munga. Det kan exempelvis vara röjning, underhåll, städning, reparationer m.m.

Om just du kan tänka dig att hjälpa till när möjlighet finns, så fyll i ditt mobilnummer och namn här nedan.

Skriv i meddelanderutan att du vill delta i frivillig-gruppen.

Vi sms:ar ut förfrågan när det behövs hjälp i föreningen.

Om vissa arbetsuppgifter utförs idéellt så innebär det att vi inte behöver lägga ut dessa på entrepenad, och föreningens ekonomi belastas mindre.

Här nedan kommer vi att redovisa det antal personer som anmält sitt intresse för nya reviderade frivillig-gruppen, så att alla kan få en uppfattning om gruppens storlek.

Förhoppningsvis kommer gruppens antal att öka snabbt.

Antal personer i nya frivillig-gruppen just nu = 6 personer.

Arbeten med badbryggan september 2007. På bilden syns från vänster: Lars Lindström, Karl-Erik Abrahamsson och Tommy Forslund.

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Ditt meddelande